Z wizytą w OŚRODKU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI


Opiekunowie i uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach udali się 8 lutego do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

Dzieci, przez zbiórkę karmy dla zwierząt, przyłączyły się do akcji mającej na celu niesienie pomocy opuszczonym zwierzętom. Warto podkreślić, że w to szlachetne przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie wszystkich naszych klas.

Pracownicy ośrodka oprowadzając dzieci po terenie ośrodka, opowiadali im o jego zasadach działalności i zachęcali je, by porozmawiały z rodzicami o ewentualnym zaadoptowaniu zwierząt.

Dzieci, na dowód pobytu w Węgrowie, otrzymały pamiątkowy dyplom.

(A.K.)