Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 marca 2020 r. dotyczące organizacji imprezy masowej lub imprezy niebędącej imprezą masową w warunkach niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej