Wyłączenie planowane dostawy prądu w Grucie


Zgodnie z informacją otrzymaną od Energa Operator nastąpi wyłączenie dostaw prądu zgodnie z poniższym wykazem: