Wyłączenie dostaw energii elektrycznej w dniu 24.03.2022 r. w Pokrzywnie


Energa operator informuje o planowanym wyłączeniu dostaw energii elektrycznej w dniu 24.03.2022 w godz. 800-1000 dla mieszkańców zasilanych ze stacji Pokrzywno 4.