Wyłączenie dostaw energii elektrycznej w dniu 16.03.2022 r. w Annowie


Energa operator informuje o planowanym wyłączeniu dostaw energii elektrycznej w dniu 16.03.2022 w godz. 800-1200 dla mieszkańców zasilanych ze stacji Annowo 1, obwód 200.