Wyłączenie dostaw energii elektrycznej w dniu 09.03.2022 r.


Energa operator informuje o planowanym wyłączeniu dostaw energii elektrycznej w dniu 09.03.2022 w godz. 800-1200 dla mieszkańców zasilanych ze stacji Gruta 17, obwód 200.