Wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.