Wycieczka do Stutthofu


„…Jeśli Ci umilkną, kamienie wołać będą

Uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej w Plemiętach i w Nicwałdzie 11.06. 2018 r. uczestniczyli  wraz z wychowawcami panią Dorotą Kruszczyńską i Barbarą Fiszer oraz opiekunem wycieczki panią Barbarą Drewnicz w wycieczce dydaktycznej do Stutthofu. Celem wycieczki było  poznanie  genezy i etapów powstawania obozu  jak i  kształtowanie postaw i refleksji .

Uczniowie obejrzeli również filmy edukacyjne dotyczące miejsca martyrologii  i brali udział   w porządkowaniu miejsca pamięci narodowej. Młodzież miała okazję do uzupełnienia szkolnych lekcji historii wiedzą na temat II wojny światowej zdobytej podczas  zwiedzania  obozu i opowiadań przewodnika wycieczki.

Na zakończenie pobytu w  miejscu martyrologii młodzież zapaliła znicz i złożyła  pod pomnikiem  wiązankę kwiatów , a jako symbol pamięci  i życia  pozostawiła zielone drzewko.

Dla uczniów szkoły w Nicwałdzie pobyt w Stutthofie był dodatkowym przeżyciem, ponieważ było ono związane z miejscem, w którym od 1939 roku przebywał przyszły patron szkoły Błogosławiony Ks. Stefan Wincenty Frelichowski.

M.W.