WYCIECZKA DO JASTRZĘBIEJ GÓRY


W dniach 26 IV – 1 V 2018 r. uczniowie szkół podstawowych z Plemiąt, Nicwałdu, Gruty i gimnazjum z Gruty wzięli udział w wyjeździe rekreacyjno-edukacyjnym do Jastrzębiej Góry. Wraz z uczniami w wyjeździe uczestniczyli nauczyciele ks. Marek Wysiecki, Dorota Kruszczyńska, Barbara Fiszer, Paweł Tomaszewski oraz Panie Wiesława Szlas i Małgorzata Nowaczek. W tym roku wyjazd odbył się pod hasłem „Śladami Niepodległej”. Podczas wyjazdu zwiedzaliśmy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Po tej wspaniałej lekcji historii tego samego dnia odbył się konkurs wiedzy dotyczący tego czego dzieci dowiedziały się w tym muzeum. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był Puck, gdzie stanęliśmy w miejscu, w którym generał Haller w 1920 roku dokonał zaślubin Polski z morzem. W poniedziałek 30 kwietnia przebywaliśmy w średniowiecznej osadzie w Sławutowie. Tam dzięki przepięknym zajęciom przenieśliśmy się w zamierzchłe czasy poznając życie i zajęcia naszych przodków. Wiele radości sprawiły nam też warsztaty, podczas których bawiliśmy się jak dzieci bardzo dawno temu. Ostatnim miejscem naszej wędrówki historycznymi szlakami było miejsce kaźni dokonanej w 1939 r. na naszych rodakach w Piaśnicy koło Wejherowa. Byliśmy na mogiłach tych, którzy w bestialskich okolicznościach byli rozstrzeliwani za to, że byli Polskami – dorośli i dzieci. Na twarzach dzieci widać było zadumę i powagę, godną miejsca, w którym byli. Wszyscy z wielkim szacunkiem, modląc się oddaliśmy hołd wraz z podziękowaniem za to, że dzięki również ich ofierze możemy żyć w wolnej Ojczyźnie. Korzystając z chwil wypoczynku wędrowaliśmy brzegiem polskiego morza, bawiąc się na plaży i pływając w uroczym Aquaparku w Redzie. Dziękujemy Panu Jarkowi Krucy za bezpieczną i spokojną podróż autokarem.