Współpraca popłaca


Wyremontowane wejście do świetlicy wiejskiej w Boguszewie – to kolejny efekt dobrej współpracy władz sołeckich i Urzędu Gminy w Grucie. Z częściowo powierzonego materiału zakupionego ze środków sołeckich, pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG wyremontowali schody do świetlicy, a także przebili i zamontowali nowe okno zsypowe do kotłowni budynku. Odnowione zostały również balustrady, drzwi i kraty zabezpieczające. Dziękujemy Pani Sołtys za owocną współpracę!