Wsparcie dla małej Hani :)


W dniu 19 września 2023 roku  odbyło się przekazanie środków finansowych zebranych w czasie zabawy myśliwskiej, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego. W zabawie uczestniczyli członkowie kół łowieckich rejonu grudziądzkiego. Aukcję charytatywną zorganizował i poprowadził Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego nr 220 DANIEL w Grudziądzu, kol. Mirosław Dobrowolski.

Znaczna kwota z przeprowadzonej aukcji została przekazana w obecności Wójta Waldemara Kurkowskiego, kol. Mirosława Dobrowolskiego (do którego wójt zwrócił się z prośbą o pomoc dla naszej małej mieszkanki – Hani Borkowskiej, chorującej na nowotwór oczu), członków WKŁ DANIEL kol. Ryszarda Wołoszczuka, kol. Janusza Trzebiatowskiego i Prezesa Koła Łowieckiego Sokół w Grudziądzu, kol. Krzysztofa Kopczyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice małej Hani, która w podziękowaniu obdarzyła nas słodkim, dziecięcym uśmiechem. Darz Bór!