Wójt i Stowarzyszenia


Wójt Halina Kowalkowska 21 czerwca spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń działającymi w gminie Gruta. Dwugodzinne zebranie dotyczyło: 1) sprawozdania z działalności tych organizacji pozarządowych w roku 2017, 2) omówienia spraw związanych z tegorocznymi dożynkami, które odbędą się 25 sierpnia.

            Prowadząca samorząd podziękowała prezesom, zarządom i członkom stowarzyszeń za działalność na rzecz swoich wsi, a więc i gminy. Zachęcała do pozyskiwania pieniędzy, głównie dzięki składanym projektom.

– W tym roku państwo kładzie szczególny nacisk na obchody setnej rocznicy uzyskania niepodległości, jest sporo możliwości pozyskania mniejszych i większych kwot i zorganizowania czegoś pożytecznego i patriotycznego w waszych miejscowościach, w gminie – mówiła H. Kowalkowska. – Do tego dochodzą możliwości zdobycia grantów przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, dzięki oryginalnym pomysłom i dobrze napisanym projektom. W tej materii pomocą służy państwu pracownica naszego urzędu Olga Karwowska. Wiem, że często przy pozyskiwaniu pieniędzy z projektów niezbędny jest wkład własny, zapewniam, że jako gmina będziemy starali się pomagać w tym zakresie.

            Wójt poprosiła przedstawicielki stowarzyszeń, by do 15 września, czyli do momentu wstępnego ustalania budżetu gminnego na przyszły roku, zaproponowały swoje pomysły organizacyjne na 2019 rok.

            Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń w ubiegłym roku przedstawiła Renata Kurkus.

Na spotkaniu sporo mówiono również o aktywizacji lokalnego społeczeństwa, że w tej materii stowarzyszenia mają ogromne pole do popisu.

            Zebranie zakończono informacją o Dożynkowym Konkursie Kulinarnym, który po raz pierwszy znajdzie się w scenariuszu obchodów święta plonów. Kucharską innowacyjność zaproponowała wójt. Po akceptacji zebranych i przedstawieniu pomysłu, w tym roku daniem konkursowym będzie dowolna potrawa z Kuchni naszej babci, ale obowiązkowo ze szpinakiem w roli głównej.

            Był jeszcze jeden aspekt kucharski, prowadząca samorząd, by poszerzyć regionalną wiedzę pań w tej materii, sprezentowała im pięknie wydaną książkę Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu. Notabene w publikacji, gdzie prezentowana jest także gmina Gruta, zamieszczono grupowe zdjęcie pań z naszych stowarzyszeń.

  RAS