Wniosek o 500+ już można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty