Wizyta Wicewojewody w Gminie Gruta.


Wczoraj naszą gminę wizytował Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, który na ręce Pana Wójta złożył voucher na kwotę 548 700,00 zł otrzymany w ramach programu “Cyfrowa Gmina”. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w postaci 177 laptopów dla dzieci z obszarów popegeerowskich znajdujących się na terenie gminy Gruta. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Wicewojewoda wyraził głębokie przekonanie, że projekt “Granty PPGR” którego beneficjentem jest między innymi gmina Gruta przyczyni się do poprawy dostępności dzieci i młodzieży do sprzętu komputerowego. Dziękujemy za okazane wsparcie.