Wigilia w urzędzie `2017


To już kilkuletnia tradycja… Każdego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, wójt Halina Kowalkowska zaprasza do urzędu przedstawicieli ważnych instytucji w Grudziądzu, z którymi na co dzień współpracują nasze władze.

Na wtorkowym spotkaniu (19 grudnia) oprócz nich, obecni byli też księża proboszczowie z Gruty i Okonina, radni gminy Gruta, dyrektorzy szkół i innych lokalnych instytucji, kierownicy, sołtysi i pracownicy samorządowi.

Spotkanie wigilijne rozpoczął kilkoma kolędami zespół TiM, a jedną zaśpiewano wspólnie.

Wójt zaczęła wystąpienie od powitania oficerów wojska, policji i straży, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, naczelnik Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie przywitała zaproszone osoby z naszej gminy.

– Jest mi niezmiernie miło gościć wszystkich państwa w naszym urzędzie. Dziękuję państwu za to, że jesteście tu w tak szczególnym czasie, w przeddzień Bożego Narodzenia – zaczęła prowadząca samorząd. – Pozwólcie państwo, że w tym szczególnym momencie podziękuję wszystkim za całe dobro z waszej strony. Chcę też podziękować naszym harcerzom, ponieważ pełnią oni w  gminie szczególną rolę, przez swoje różne akcje pomagają naszym mieszkańcom. Składam dziś podziękowanie na ręce obecnej z nami harcmistrzyni grudziądzkiego hufca. Szanowni państwo, w tym miejscu chcę złożyć jak najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Niech magia wieczoru wigilijnego sprawi, że przeżyjecie go w rodzinnej atmosferze, pełnej miłości, w atmosferze wiary i nadziei, bo bez tego bardzo trudno jest żyć człowiekowi. I tego przede wszystkim państwu życzę. Życzenia przekazuję również państwa rodzinom i przyjaciołom – kontynuowała H. Kowalkowska. – Niech zbliżające się święta będą miłą okazją do spotkań rodzinnych i przyjacielskich, w których wyrazimy swoją wdzięczność i miłość. Natomiast na Nowy Rok 2018 życzę wszystkim i sobie, aby był dobry, spokojny, żeby omijały nas najróżniejsze, niepotrzebne złe zdarzenia. Życzę też, abyśmy nadal jak najlepiej współpracowali na każdej niwie, dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra gminy Gruta. Dziękując raz jeszcze za to szczególne spotkanie, życzę pomyślnego Nowego Roku.

Po oklaskach, do wójt podeszła harcmistrzyni Elżbieta Fabińska i przekazała jej od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Następnie do zebranych przemówił ksiądz Marek Wysiecki, który powiedział między innymi: „Dni, które nas przygotowują do Bożego Narodzenia, mimo że są przepełnione wieloma zajęciami, to także mają wieczory, w których warto – oprócz modlitwy – sięgnąć do poezji księdza Jana Twardowskiego, który wszystkie Wigilie spędzał samotnie… Na pytanie czy zawsze jest sam, odpowiadał, że nie, że wtedy, w ten szczególny Wieczór jego myśli i serce kierują się do wszystkich bezdomnych, do ludzi w domach opieki i sierocińcach. I dlatego nie jest sam. Myślę – mówił dalej ksiądz Marek – że dziś nasze serca powinny bić właśnie dla tych, którzy może są daleko od nas, ale powinni być dla nas najbliższymi ludźmi (…).  Spotkaliśmy się, nie na podsumowanie mijającego roku, choć płynie dziś sporo podziękowań, ale dlatego, że narodziła się BOŻA DZIECINA. Ktoś może zadać pytanie, po co jest Boże Narodzenie? Jest dlatego – jak w swoim wierszu mówi ksiądz Twardowski – by łączyć się w miłości, podawać sobie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać… (…). Życzymy sobie przede wszystkim szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a ja chciałbym podkreślić w tym momencie, żebyśmy nie zapominali o jednym, że jesteśmy ochrzczeni, czyli, że kiedyś mamy być ZBAWIENI. I dlatego chciałbym prosić, aby do naszych serc dotarła myśl, że Pan Jezus nie po to przyszedł na świat, by było nam tu dobrze, żeby się nam jak najlepiej powodziło, ale po to, byśmy byli kiedyś zbawieni. I właśnie o ZBAWIENIU pamiętajmy wszyscy podczas dzielenia się opłatkiem wigilijnym, składając sobie życzenia… Ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu prosi, by w tę noc szczęśliwego rozwiązania, wszystko nam się rozplątało, wszystkie węzły, konflikty i powikłania…”.

Po słowach kapłana, wójt H. Kowalkowska zaprosiła zebranych do dzielenia się opłatkiem i wigilijnego stołu.

                                                                                                                                                                                                     Tekst/foto: RAS