WIELKIE ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY


Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywamy wiedzę, ale przede wszystkim uczymy się życia. To miejsce, w którym zostawiamy część siebie i które zabieramy ze sobą w dalszą podróż. Jej mury oddychają emocjami tych, którzy ją tworzyli, i tych, którzy kształtują ją dzisiaj – nauczycieli i innych pracowników, uczniów i ich rodziców oraz wszystkich mieszkańców, którym jej dobro leżało na sercu.

 Takim właśnie miejscem jest nasza szkoła – Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie. I chociaż początki gruckiej oświaty sięgają XVII wieku, to historia naszej szkoły w budynku, w którym dziś funkcjonuje, ma swój początek w 1968 roku.

21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy pięćdziesięciolecie naszej szkoły. Jubileusz został niezwykle starannie przygotowany przez całą społeczność naszej placówki przy ogromnym wsparciu władz gminy Gruta oraz środowiska lokalnego. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy, których losy splotły się z historią gruckiej szkoły.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. Uczestniczyła w niej cała społeczność naszej placówki. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobie patrona kpt. Floriana Laskowskiego. Uczciwszy tym symbolicznym gestem Jego cześć, wszyscy przeszli do szkoły, w której kontynuowano uroczystość.

Uczestnicy zostali zaproszeni do pięknie udekorowanej hali sportowej, gdzie przywitała ich recytacją napisanego przez siebie wiersza pt. „Okrągłe urodziny” jedna z naszych najlepszych uczennic – Paulina Gogolin. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Adrianna Brzyska. Poproszony o zabranie głosu dyrektor szkoły pan Krzysztof Ficek serdecznie przywitał wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na tę uroczystość. Wśród tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Ryszard Bober, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty pani Maria Mazurkiewicz, Starszy Wizytator pani Irena Zielińska, Wicestarosta Grudziądzki pan Marek Szczepanowski, Wójt Gminy Gruta pani Halina Kowalkowska, przedstawiciele Urzędu Gminy Gruta – sekretarz Gminy Gruta pan Jarosław Poznański, Skarbnik pani Halina Saucha, Inspektor Oświaty pani Renata Kurkus, Księgowy pan Tomasz Sobociński, radni oraz sołtysi wsi gminy Gruta, księża parafii w Grucie oraz parafii ościennych, Rada Rodziców z przewodniczącą panią Joanną Worytko, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Gruta i Szkoły Podstawowej ze Świecia nad Osą, sponsorzy nowego sztandaru oraz przedstawiciele instytucji lokalnych, a także byli dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, pracowni niepedagogiczni oraz wszyscy obecni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Następnie pan K. Ficek wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił ponadczasowość kluczowej dla rozwoju wychowanków relacji mistrza z uczniem na tle zmieniających się czasów i gwałtownego rozwoju techniki. Złożył także wszystkim podziękowania za ofiarną pomoc i życzył przyszłości pełnej satysfakcji i radości.

Jako następna przemawiała wójt Gminy Gruta pani H. Kowalkowska, która podkreśliła rolę, jaką pełni szkoła w naszej małej ojczyźnie oraz powiedziała o wpływie, jaki ma na swoich wychowanków. Przekazała także społeczności szkolnej hojny dar – instrument klawiszowy (keyboard).

Kolejnym punktem akademii było wbicie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych. Do tego ceremoniału zaprosił wicedyrektor szkoły pan Roman Zadykowicz tych, dzięki którym możemy się cieszyć nowym sztandarem: wójt Gminy Gruta panią Halinę Kowalkowską, przewodniczącego Rady Gminy pana Piotra Szynkowskiego, gospodarza placówki pana Krzysztofa Ficka, sołtys Gruty panią Ewę Schmidt, przewodniczącą Rady Rodziców panią Joannę  Worytko, państwa Ewę i Adriana Brzyskich, państwa Kwiatkowskich  z firmy „Linodrób” w Linowie, pana Romana Lubiszewskiego, państwa Anielę i Jana Neumannów, pana Ziemowita Rębisza, pana Henryka Szrama, państwa Karolinę i Grzegorza Wantoch-Rekowskich oraz przedstawiciela firmy „Węglopasz”.

Podziękowania zostały uświetnione występem recytatorskim ucznia Bartosza Jabłońskiego. Następnie pan K. Ficek poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków szkoły. Po wyprowadzeniu sztandaru wystąpił nauczyciel historii pan Tomasz Piwowarski, będący jednocześnie pasjonatem lokalnych dziejów i autorem publikacji związanych z historią gminy Gruta. W swoim wystąpieniu przedstawił zarys losów Szkoły Podstawowej w Grucie i poinformował o właśnie wydanej broszurze rocznicowej.

Następnie nadszedł czas na występy uczniów. Najpierw zaprezentowały się uzdolnione wokalnie uczennice: Paulina Jaranowska i Kaja Bonas. Zebrani mogli też podziwiać żywiołowy taniec z pomponami dziewcząt klas piątych, przygotowany przez panią Joannę Sokołowką. Kolejnym punktem była prezentacja osiągnięć sportowych uczniów, a trzeba podkreślić, że zarówno w przeszłości, jak i teraz, są one imponujące. Z dumą zaprezentowaliśmy tych, którzy dziś rozsławiają nie tylko imię naszej szkoły, ale także naszej małej ojczyzny – Gruty, na arenie krajowej i międzynarodowej. Są to uprawiające kolarstwo Maja Tracka i Kaja Bonas oraz trenujący podnoszenie ciężarów Miłosz Średziński i Igor Osuch. Prezentacje uczniowskiej zakończył występ grupy tanecznej, który został przygotowany pod okiem pani Marzeny Samborskiej. O oprawę muzyczną całej uroczystości, którą uświetnił swoimi występami wokalnymi, zadbał nauczyciel muzyki pan Karol Kosik.

Po opuszczeniu hali wszyscy otrzymali publikację rocznicową oraz udali się na zwiedzanie szkoły, podczas którego mogli obejrzeć m.in. wystawy pucharów i zdjęć, a także wpisać się do księgi pamiątkowej.  Udostępnione zostały także kroniki szkoły i poszczególnych klas, sięgające przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych po czasy współczesne. Były one źródłem wielu wzruszeń absolwentów, którym jak żywe stawały przed oczami dawne czasy… Obchody zakończyły się pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez nasze niezrównane panie kucharki.

I dzisiaj, gdy ta piękna uroczystość także stała się historią, chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli być jej częścią. Razem przeżyliśmy coś naprawdę niezwykłego.

Dziękujemy.

(red. J. Śródka, E. Czubaszek)