Ważny zakup dla gminy


agregatW ostatnim czasie za prawie 55 tysięcy zł. zakupiono agregat prądotwórczy FDG 100 IS.

Urządzenie będzie wykorzystywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do podtrzymywania  napięcia w obiektach na terenie gminy w przypadku jego braku.

Ostatnio mieliśmy już okazję go użyć, gdy chwilowo wstrzymano dopływ energii w Grucie, agregat podłączony został do hydroforni i dzięki temu mieszkańcy nie mieli kłopotu z wodą. Środki wykorzystano w ramach zarządzania kryzysowego, polegającego na zapobieganiu trudnym, niebezpiecznym sytuacjom i przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań.

RAS