Warsztaty historyczne


Kwietniową sobotę uczniowie z Gruty i Boguszewa wykorzystali na udział w Warsztatach Historycznych w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Odbywają się one cyklicznie i są wstępem do pieszego rajdu, który odbywa się w maju, trasa biegnie od miejscowości Bocień do Grodna, w których w czasie II wojny światowej były niemieckie podobozy KL Stutthof.

Warsztaty odbyły się już kolejny raz, we współpracy Urzędu Gminy w Grucie, Muzeum w Sztutowie i Szkoły Podstawowej w Grucie. Ich pomysłodawcą jest Jerzy Strużyna z Mełna, który organizuje je wspólnie z Tomaszem Piwowarskim, nauczycielem historii z gruckiej szkoły.

Spotkanie na terenie byłego obozu koncentracyjnego odbyło się pod hasłem „Droga więźnia” i poprowadziła je Małgorzata Daniluk. Młodzież miała okazję zapoznać się z dokumentami sporządzonymi przez władze obozowe (karty ewidencyjne) i na ich podstawie ustalić m.in. kiedy więźniowie przybyli do obozu i jaki był powód aresztowania. Kolejnym zadaniem było prześledzenie losów więźniów od chwili, gdy opuścili wagony na stacji Waldlager Stutthof, aż do śmierć poniesionej w ekstremalnych warunkach (choroba, niewyobrażalnie ciężka praca czy zastosowania bezpośrednich metod uśmiercania).

Celem warsztatów było poinformowanie młodzieży o tragicznej historii narodów polskiego i żydowskiego.

(r)