W Mełnie odkryto bomby II wojny światowej


Szanowni Mieszkańcy!
W Mełnie odkryto pozostałości bomb z II wojny światowej. Saperzy pracowali kilka godzin, ale nie zdążyli ich wszystkich wydobyć. Były to bomby kasetowe SD1 bez zapalników. Na miejscu byli pracownicy Zarządzania Kryzysowego naszego urzędu oraz starostwa powiatowego. Wydobyto około 3 tysięcy łusek, ale prace nie zostały zakończone.
Z powodu obecności w/w prosimy wszystkich mieszkańców oraz osoby odwiedzające okolicę o zachowanie szczególnej ostrożności i powstrzymanie się od zbliżania się do miejsca znaleziska do momentu zakończenia prac saperskich.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego należy respektować oznakowane obszary i wszelkie wytyczone ograniczenia. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla saperów jest kluczowe, aby mogli skutecznie przeprowadzić swoje działania i zabezpieczyć znalezione łuski.
Pamiętajmy, że wszelkie podejrzane znaleziska lub nieznane przedmioty powinny być niezwłocznie zgłaszane odpowiednim służbom. Dzięki współpracy i ostrożności możemy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz wspierać badania archeologiczne, które dostarczą cennych informacji o historii naszego regionu.