VI Rajd Pamięci Więźniarek Żydowskich


W Bocieniu, niewielkiej miejscowości niedaleko Chełmży, mieściła się komenda  podobozu KL Stutthof dla więźniarek żydowskich – Baukommando „Weichsel”.

Przebywające w nim kobiety, w liczbie 5 000, zajmowały się budową dla armii niemieckiej umocnień polowych na ziemi chełmińskiej. Skrajne warunki życia i pracy doprowadziły do tego, że większość z nich straciła życie.

Miejscowość stała się miejscem, z którego już od sześciu lat  rozpoczynają się piesze rajdy  organizowane przez Jerzego Strużynę i Tomasza Piwowarskiego, nauczyciela historii SP w Grucie. W organizacji pomaga Urząd Gminy w Grucie.

Trasa tegorocznego rajdu, w którym brali udział uczniowie z Boguszewa, Gruty i Radzynia Chełmińskiego, biegła od Bocienia przez Szerokopas, Dźwierzno do Grodna. Sobotnie spotkanie było podsumowaniem warsztatów historycznych zorganizowanych w Muzeum Stutthof w Sztutowie, w których brali udział uczniowie, a celem było poznanie życia i losów więźniów nazistowskiego obozu.

Już po wszystkim, w szkole gruckiej, skosztowaliśmy znakomitej grochówki. Bardzo dziękujemy.

Na kolejny rajd i warsztaty historyczne zapraszamy już za rok.

(r)