V Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej


do tekstu 3 11 listopada w Zespole Szkół w Grucie, dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Podczas patriotycznego spotkania, oprócz zespołów wokalnych, wiersze i piosenki zaprezentowali przedszkolacy oraz uczniowie.

Przegląd zorganizowany został przez Stowarzyszenie Uśmiech, przy współpracy Zespołu Szkół, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminnej Biblioteki publicznej i Gminnego Centrum Kultury.

Na uroczystości, którą honorowym patronatem objął wojewoda kujawsko-pomorski, obecni byli wójt Halina Kowalkowska, radni powiatowi i z naszej gminy oraz nauczyciele z dyrektorem Krzysztofem Fickiem na czele. Przegląd prowadzili Barbara Małgorzewicz i Ryszard Berent.

Po odśpiewaniu przez zebranych Hymnu Polskiego, przegląd otworzyła wójt Halina Kowalkowska.

– Bardzo serdecznie witam państwa. Dzisiejszy dzień jest ważny również dla naszej gminy, gdyż już od pięciu lat zawsze w 11 listopada, kiedy mamy to szczęście obchodzić Święto Niepodległości, świętujemy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej – mówiła wójt. – Dziś właśnie jest ten jubileuszowy piąty Przegląd. Ja bardzo, bardzo wszystkich państwa serdecznie witam. Mam nadzieję, że dzisiejszy program, który został przygotowany przez Stowarzyszenie Uśmiech i uczniów Zespołu Szkół w Grucie będzie się podobał. A wy państwo, którzy przyjechaliście do nas, aby nam śpiewać, nacieszycie nasze serca i umysły wspaniałymi piosenkami. V Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej uważam za otwarty.

Kolejny punkt to odczytanie przez Ryszarda Berenta listu od wojewody.

Kilka zdań na temat idei Przeglądu powiedziała Barbara Małgorzewicz, następnie poprosiła uczennice Adriannę Brzyską i Martę Samborską, aby przedstawiły rys historyczny związany z 11 Listopada.

Teraz maluchy z Przedszkola Samorządowego w Mełnie oraz uczniowie klas I-III i gimnazjaliści przedstawili program zwierający wiersze i piosenki patriotyczne.

Po części oficjalnej nadszedł czas śpiewania (w tle rocznicowych napisów można było dostrzec zdanie Oskara Kolberga: Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć).

Jako pierwszy wystąpił (specjalnie zaproszony na uroczystość) zespół Dastinatum z Bydgoszczy. Joanna Matuszewska (wokal), Julia Jarosz (wokal, skrzypce), Marcelina Mroczek (wokal) i Janusz Jakubowski (keyboard), przedstawili kilka żołnierskich i patriotycznych piosenek. Burzliwe oklaski świadczyły o jednym, że grupa bardzo się podobała.

A oto lista zespołów, które mogliśmy posłuchać w tym szczególnym dniu: Sonata z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gruty, grupa harcerek 21 ŚDH Źrenice z Mełna, Alterum – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, Retro z Grudziądza, Harmonia z Radzyna Chełmińskiego, Złote Kłosy – Jabłonowo Pomorskie, Józefinki – Świecie nad Osą, Cantate Domino z Pływaczewa i nasz grucki Złoty Wiek.

Widzowie z przyjemnością wysłuchali wielu piosenek.

Tradycją jest, że na Przeglądzie wręczane są nagrody dla najlepszych wykonawców.

W tym roku po raz pierwszy swoją nagrodę ufundowali radni gminy Gruta.

Piękny obraz wykonany przez pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie – nagroda wójt H. Kowalkowskiej – wręczony został zespołowi JÓZEFINKI ze Świecia nad Osą.

Nagroda radnych (gęś) przypadła chórowi CANTATE DOMINO z Pływaczewa.

Natomiast publiczności najbardziej podobał się zespół SONATA z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. (O przyznaniu nagrody publiczności decydował… czas oklasków widowni).

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy-podziękowania, statuetki oraz upominki.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy-podziękowania, statuetki oraz upominki.

Piątkową uroczystość zakończyła wójt, która z całego serca podziękowała zespołom. – Wszyscy byliście wspaniali. Wszyscy… Dziękuję, że wystąpiliście w tak ważnym i pięknym dniu naszej Ojczyzny.

« z 3 »