Uwaga, ważny komunikat!


UWAGA_800x400Wójt Gminy Gruta informuje Mieszkańców Gminy o wydanym Zarządzeniu w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej gminy Gruta w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Gruta wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie to stanowi realizację obowiązku prawnego nałożonego na Wójta na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i określa szczegółowe formy udzielania pomocy społeczności lokalnej gminy Gruta w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Gruta, wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia, która znajduje się pod poniższym linkiem:

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej gminy Gruta w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Gruta wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2