Uwaga – ważny komunikat dot. CPK


UWAGA_800x400Wójt Gminy Gruta informuje, iż w związku z planowaną trasą przebiegu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego trasa przebiegu ciągu nr 1 linii kolejowej nr 5 przebiegać ma przez teren Gminy Gruta, istnieje możliwość złożenia sprzeciwu przez każdego mieszkańca Gminy Gruta, który nie zgadza się z trasą i przebiegiem planowanej inwestycji.

Opinię może złożyć każdy mieszkaniec Gminy, za pośrednictwem strony internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego pod adresem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl najpóźniej do dnia 10 marca 2020 roku, za pomocą zamieszonego na stronie formularza, znajdującego się w zakładce: O INWESTYCJI / STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE.

Wyrażenie opinii mieszkańców stanowi element ogólnokrajowych konsultacji nad projektem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej CPK).

Jednocześnie Wójt Gminy Gruta informuje że Urząd Gminy Gruta pozostaje aktualnie w opracowywaniu treści zgłaszanego dokumentu sprzeciwu wykonania inwestycji przebiegającej przez teren Gminy Gruta, który zostanie przesłany do Zarządu CPK w terminie ujętym w prowadzonych konsultacjach. wykrzyknik