Uwaga! Opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Gruta!


Zgodnie z informacjami uzyskanymi od firmy odbierającej odpady z terenu gminy Gruta Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu, w związku z dynamiczną i zmieniającą się w ostatnim czasie gwałtownie sytuacją pogodową powstają opóźnienia w odbiorze odpadów. Na drogach gruntowych występuje sytuacja związana z roztopami, które blokują przejazd. Od początku pojawienia się opadów śniegu oraz utrudnionego dostępu do nieruchomości, firma wprowadziła dodatkowy odbiór odpadów mniejszym samochodem. Zwiększona ilość odpadów wynikająca z braku możliwości ich odbioru w terminie zostanie nadrobiona i wszystkie odpady zostaną z nieruchomości zabrane.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.