UWAGA MATURZYSTO !


 

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w Programie STYPENDIÓW POMOSTOWYCH na rok akademicki 2021/2022.

Celem programu jest ułatwienie maturzystom ze wsi i małych miasteczek pokonanie trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów  w wysokości 700 zł miesięcznie na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich.

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w Regulaminie dostępnym w linku https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/  wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl     w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021r.