Uwaga! Bardzo ważna informacja 


Kierownik Ośrodka Zdrowia w Grucie zwraca się z apelem do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz rodziców tych dzieci o konieczność zgłoszenia do kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego, w celu możliwości korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych.
Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym automatycznie przy rodzicach. Z chwilą ukończenia 18 roku życia, w przypadku braku podjęcia zatrudnienia — bez względu na fakt, czy kontynuują naukę, czy nie, ubezpieczenie zdrowotne takich osób ustaje.
Przepisy dają możliwość rodzicom dzieci, które uzyskały pełnoletność, bezkosztowego ponownego zgłoszenia u swojego pracodawcy dzieci w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Najgorszy problem pojawi się w chwili konieczności nagłej interwencji medycznej, np. wypadek samochodowy, wizyta na SOR, czy inna sytuacja ratująca życie i zdrowie, gdzie w takim przypadku nie ubezpieczenia muszą się liczyć z odmową udzielenia bezpłatnego świadczenia medycznego.
Prosimy zatem o zastosowanie się do apelu gruckiej lecznicy i zgłoszenie swoich pociech do ubezpieczenia.