UWAGA


Informujemy, iż  Wojskowe Koło Łowieckie nr 239 „Sokół” wystąpiło do tut. Urzędu Gminy z prośbą o przekazanie informacji rolnikom posiadającym grunty w obrębie obwodu łowieckiego nr 37 „Bursztynowo”, aby w miarę możliwości zgłaszali do Koła łowieckiego kiedy i na jakim areale będą rozpoczynali wysiewy zwłaszcza kukurydzy, grochu, łubinu i buraków cukrowych. Informacja taka daje myśliwym możliwość wcześniejszego zareagowania mającego na celu ochronę uprawy przed zwierzyną.