UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta ,,Działajmy Razem”. Tytuł zadania publicznego: ,,Dary jesieni, święto ziemniaka”