Umowa na zakup biletów podpisana


Dnia 30.08.2022 r. Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski podpisał z firmą ,,Przewóz Osób Wilemscy’’ umowę na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Gruta w roku szkolnym 2022/2023 w dni nauki szkolnej. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sukcesywnej sprzedaży biletów miesięcznych na podstawie, których uczniowie dojeżdżający do jednostek oświatowych na terenie gminy Gruta, legitymującymi się tymi biletami, będą uprawnieni do przejazdu środkami komunikacji publicznej w ramach linii z miejsca ich zamieszkania do jednostek oświatowych oraz z powrotem.