Trwa remont wjazdu do OSP w Plemiętach.


Część materiału została zakupiona w ramach pozyskanej przez druhów dotacji i środków sołeckich, reszta zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy Gruta. Nowy wjazd i plac parkingowy zostanie utwardzony solidną podbudową, a następnie kostką brukową. Prace wykonywane są systemem gospodarczym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie oraz druhów z OSP Plemięta. Dziękujemy wszystkim za owocną współpracę.