“Terytorialsi” w gminie Gruta!


W miniony weekend odbyło się kolejne szkolenie rotacyjne żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Wzięło w nim udział 175 terytorialsów. Poza zajęciami strzeleckimi, ćwiczyli m.in. wybór miejsca oraz przygotowanie bazy patrolowej oraz przeprowadzenie rozpoznania w stałym rejonie odpowiedzialności. To drugie zadanie odbyło się na terenie gminy Gruta, obszaru który jest miejscem zamieszkania niektórych z żołnierzy. Znajomość swojego SRO jest dla terytorialsów kluczowa w przypadku działań zarówno przeciw kryzysowych jak i militarnych.