Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grucie już niebawem!


W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Grucie Zastępca Wójta Pan Tomasz Groszewski podpisał umowę z wykonawcą na kompleksową termomodernizację wielofunkcyjnego budynku gminnego w Grucie, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Grucie (kl. 0-3), Ośrodek Zdrowia, Posterunek Policji oraz gminne mieszkania. Wykonawcą robót jest firma KOGA Inwestycje Budowlane z siedzibą w Bydgoszczy, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Przypomnijmy, że zadanie jest możliwe do realizacji, dzięki uzyskanemu przez Wójta Gminy Gruta dofinansowaniu z #RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 1 200 000,00 zł, które gmina Gruta otrzymała w bieżącym roku. Dodajmy, że wartość całej inwestycji wynosi prawie 1,4 mln złotych. W ramach zadania kompleksowo zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, dokonane zostanie docieplenie ścian i dachu budynku, zostanie wykonany remont elewacji, schodów i pozostałych elementów budynku. Ponadto nastąpi modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zamontowanie pompy ciepła. W ramach inwestycji budynek zostanie również przygotowany pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Rozpoczęcie prac planuje się na przełom lipca i sierpnia br. To pierwszy etap kompleksowego remontu budynku. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do zlecenia remontu w środku Ośrodka Zdrowia. Na ten cel gmina Gruta również otrzymała już dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł. Prace wewnątrz Ośrodka Zdrowia rozpoczną się dopiero po zakończeniu I etapu inwestycji. Trzymajmy kciuki za ich pomyślność.