Termomodernizacja budynku gospodarczego OSP Gruta


W dniu 30 listopada 2020 roku zakończono projekt pn. “EKO-Strażak 2020”. Projekt polegał na termomodernizacji istniejącego budynku gospodarczego należącego do OSP Gruta poprzez docieplenie przegród wewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 13.650,00 zł. Projekt wsparł Wójt Gminy Gruta oraz Radni Gminy Gruta poprzez dotację celową, która opiewała na kwotę 5.850,00 zł. Pozostały koszt inwestycji został pokryty z budżetu, którym dysponuje OSP Gruta.
Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 21 tys. złotych.
Prace zostały wykonane systemem gospodarczym za pośrednictwem pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej Urzędu Gminy Gruta oraz za pośrednictwem druhów z OSP Gruta.
Wszystkim strażakom pragniemy serdecznie podziękować za współpracę i życzymy dalszego rozwoju jednostki.