Szkoła w Nicwałdzie ma Patrona


12 października 2018 roku to bardzo ważna, wręcz historyczna data, nie tylko dla szkolnej społeczności, ale także dla tej miejscowości i gminy Gruta. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania placówce edukacyjnej imienia błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wyjątkową uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana w Okoninie, koncelebrowali ją Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński i Ksiądz Proboszcz Kanonik Marek Wysiecki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie przez Ekscelencję Księdza Biskupa sztandaru szkoły. Na zakończenie mszy świętej zabrała głos dyrektor Aleksandra Materka, dziękując za poświęcenie sztandaru i modlitwę w intencji społeczności uczniowskiej. Podziękowania Ekscelencji złożyli również przedstawiciele uczniów i rodziców, wręczyli  Biskupowi bukiet kwiatów.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem szkoły. Ekscelencja w asyście księdza Marka Wysieckiego i w obecności zaproszonych gości, dokonał odsłonięcia i poświęcenia pomnika i tablicy pamiątkowej, a delegacje złożyły kwiaty.

Następnie zaproszeni goście przeszli na płytę boiska. Szczególnym momentem tego wyjątkowego dnia, było przybicie gwoździ do drzewca sztandaru i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar uczniom. Reprezentanci ośmiu klas złożyli ślubowanie, a cała społeczność odśpiewała Hymn Szkoły, do którego słowa napisał ksiądz Marek Wysiecki, a muzykę nauczyciel Andrzej Derkowski.

Następnie zabrała głos wójt Halina Kowalkowska składając życzenia całej społeczności szkolnej i dziękując za dokonanie wyboru Patrona. Na ręce pani dyrektor życzenia i upominki złożyli: Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anna Rafalska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gruta, Mirosława Kozicka – radna z Nicwałdu, dyrektorzy szkół i Gminnego Centrum Kultury.

Postać nowo wybranego patrona przybliżył zebranym diakona stałego, profesor Waldemar Rozynkowski. Bardzo ważne było też wystąpienie siostrzeńca Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, Zygmunta Jaczkowskiego. Z wielkim wzruszeniem opowiedział o ciekawostkach z życia „Wicka” i ofiarował pamiątki po swoim wujku i książki.

Dyrektor Aleksandra Materka, dziękując gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością, wręczyła pamiątkowe statuetki.

Ważnym i wymownym akcentem uroczystości była opowieść o życiu naszego patrona Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego zaprezentowana przez chór dziecięco-młodzieżowy parafii Okonin i uczniów naszej szkoły, przygotowana przez nauczycielki Barbarę Fiszer, Dorotę Kruszczyńską i księdza M. Wysieckiego.

Po uroczystości goście przeszli do budynku szkoły, gdzie mogli się wpisać do księgi pamiątkowej. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia KGW Nicwałd

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszego Patrona.

Dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność wśród nas. Dziękujemy za ofiarowane szkole prezenty, a nade wszystko za serdeczne słowa i życzenia. Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni, że w tym szczególnym dniu byliście z nami i uświetniliście swą obecnością naszą uroczystość, razem z nami przeżywaliście te niezwykłe, wyjątkowe chwile.

Szczególne podziękowania kieruję do osób, bez których nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć: Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy Gruta, Radzie Rodziców, księdzu Markowi Wysieckiemu, Dorocie Kruszczyńskiej, Rafałowi Preczewskiemu, Zygmuntowi Jaczkowskiemu, profesorowi Waldemarowi Rozynkowskiemu, Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie, sołectwu Nicwałd, sołectwu Annowo, przyjaciołom Szkoły, którzy wspomogli uroczystość swymi ofiarami.

                                                                                                 Dyrektor szkoły Aleksandra Materka