SZKOŁA PODSTAWOWA W PLEMIĘTACH 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trwały od 11 listopada 2017 roku. W ramach obchodów tej wyjątkowej rocznicy odbyły się wyjazdy do miejsc pamięci narodowej: Piaśnica, Stuthoff, Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, Księża Góra, Puck – miejsce zaślubin Polski z morzem. Uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie historycznym na temat Niepodległości oraz ogólnopolskim “Orzeł Biały – nasza duma”. Na lekcjach historii uczniowie poznawali historię związaną z drogą do niepodległości obrazowaną filmami fabularnymi i dokumentalnymi.

Punktem kulminacyjnym odchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole była uroczystość kończąca obchody 18 listopada 2018 r.  Tego dnia odbyło się spotkanie w szkole społeczności szkolnej i lokalnej oraz zaproszonych gości – spotkanie “Ku czci Niepodległej”.

Uczniowie z Teatru dziecięcego pod kierunkiem Doroty Kruszczyńskiej i ks. Marka Wysieckiego zaprezentowali sztukę “Pisk białego orła”. Poprzez aktorską grę oraz pieśni tematyczne dzieci opowiedziały o tęsknocie Polaków żyjących tyle lat w niewoli za wolnością. W swej sztuce w wielkim skrócie przedstawili 123 lata walki o niepodległość i znaczenie polskiego godła w tej historii. Ta tęsknota wyrażała się w literaturze, malarstwie i muzyce. I nadszedł rok 1918, a wraz nim Polskie Legiony pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego.  Zrozumieliśmy, że niepodległość odzyskaliśmy dzięki walce i poświęceniu wielu pokoleń Polaków. Sztuka poruszyła wiele serc wyciskając również z oczu łzy. Dziękujemy młodym aktorom.

Po przedstawieniu odbyło się spotkanie pokoleń przy wspólnym stole. Uczestnicy uroczystości mogli także zwiedzić przygotowaną z inicjatywy nauczycielki historii Doroty Kruszczyńskiej wystawę “Niepodległa”, wcześniej prezentowaną w kościele w Okoninie i w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.

« z 9 »