Świetlica w Jasiewie doczekała się remontu toalety.


To warunek konieczny, aby móc przeprowadzić dalszą część rewitalizacji pomieszczeń świetlicy polegająca na generalnym remoncie kuchni i sali świetlicy. Dokumentacja projektowa została dostosowana do aktualnych potrzeb i obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenia przetargu na to zadanie już niebawem.