Stypendium szkolne o charakterze socjalnym


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie informuje, że termin składania wniosków o Stypendium szkolne o charakterze socjalnym  na rok 2021/2022 mija  w dniu 15 września 2021. Wnioski należy składać wraz z dokumentami zawierającymi   dane o dochodach rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosków –  w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie – Dział Pomocy Społecznej , tam również dostępne są  druki wniosków o  stypendium oraz wzory zaświadczeń o dochodach.