Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie RP.


Szanowni Państwo,

w związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości, Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

Stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego,
1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
) – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59

Łącznie występują cztery poziomy stopni alarmowych, które są sygnałem na służb dbających o bezpieczeństwo całej administracji publicznej do zachowania szczególnej ostrożności. W czasie obowiązywania stopni nie trzeba podejmować specjalnych zachowań. Powinno się jednak zwracać uwagę na niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia. Wszelkie nietypowe zdarzenia należy zgłaszać policji za pośrednictwem numerów alarmowych. Stopnień CRP dotyczy natomiast zagrożenia w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.