SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017


W piątek 15 września 2017 roku uczniowie klas 0-7 wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Jej celem były dwie rzeczy: pierwsza – uświadomienie dzieciom, aby nie postrzegały odpadów, jako „śmieci”, lecz jako surowców wtórnych oraz druga – zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowania obowiązujących od 1 lipca 2017 roku standardów selektywnej zbiórki.

Uczniowie z ochotą i dużym zaangażowaniem przystąpili do porządkowania terenu wokół szkoły i najbliższej okolicy. Wykazali się dużą wiedzą odnośnie segregacji odpadów.

Była to wspólna lekcja poszanowania i niezaśmiecania środowiska.

Po przeprowadzonej akcji można stwierdzić, że z roku na rok śmieci jest coraz mniej.

                                                                                                                                  (AK)