Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020