Spotkanie Wigilijne w Nicwałdzie


Jak co roku Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd zorganizowało spotkanie wigilijne dla mieszkańców tej miejscowości, ale byli też goście spoza niej. Uroczystość, na której obecny był Przemysław Szczepanowski, zastępca wójta gminy Gruta, rozpoczęła prezes
Stowarzyszenia Gabriela Rajnik, zanim przeczytała fragment Ewangelii świętego Łukasza o narodzeniu Jezusa, złożyła życzenia wszystkim obecnym.

Następnie ksiądz kanonika Marek Wysiecki z parafii w Okoninie przedstawił Chór Schola, w którym śpiewają dziewczęta ze szkół w Nicwałdzie, Plemiętach i Gruty. Goście wysłuchali kilkunastu kolęd oraz paru wierszy.

Po chwili z najpiękniejszymi kolędami nadszedł czas na życzenia od księdza Marka:
– Składając sobie życzenia, łamiąc się chlebem, dzielimy się sercem i miłością. Przy dzieleniu  opłatkiem, obecny jest z nami Chrystus. To dla chrześcijan niezmiernie ważna i piękna chwila.
Życzmy sobie, byśmy każdego dnia pamiętali o nowonarodzonym Jezusie, bo dzisiejszy świat jakby czyni wszystko, aby tak nie było … – powiedział między innymi kapłan i zaprosił zebranych do  dzielenia się opłatkiem.

Młodzież Scholi obdarowała wszystkich świątecznymi laurkami, a Gabriela Rajnik wręczyła gościom czekoladę i zaprosiła na wieczerzę.

Życzenia świąteczne i noworoczne mieszkańcom Nicwałdu przekazał Kazimierz Suszek, radny i sołtys wsi.

RAS