Spotkanie przy Wigilijnym Stole


Kolejne święta Bożego Narodzenia i kolejne opłatkowe spotkanie w Urzędzie Gminy w Grucie. We wtorek 20 grudnia Halina Kowalkowska, wójt gminy, zaprosiła na Spotkanie przy Wigilijnym Stole radnych – z przewodniczącym RG Piotrem Szynkowskim na czele –  księży z naszych parafii, dyrektorów lokalnych instytucji, prezesów Stowarzyszeń, sołtysów, druhów z OSP oraz przedstawicieli Urzędu Gminy. Wśród gości byli między innymi oficerowi policji i Państwowej Straży Pożarnej z Grudziądza.

            Uroczyste spotkanie rozpoczęli kolędami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i ich opiekun muzyczny Andrzej Derkowski.

            Następnie głos zabrała wójt Halina Kowalkowska: – Dziękuję dzieciom za kolędy i wprowadzenie nas w nastrój świąteczny. Pozwólcie czcigodni księża, szanowni panowie oficerowie, szanowni państwo, że w tym szczególnym dniu, bardzo was wszystkich powitam i podziękuję, że jesteście z nami, żeby dzielić się nie tylko opłatkiem, ale także dobrą nowiną. Bardzo się cieszę z waszej obecności. Pozwólcie, że zanim złożę życzenia, chciałabym bardzo serdecznie wszystkim za wszystko podziękować, za całe dobro, które wnosiliście przez cały mijający rok, niezależnie od tego, gdzie i na jakim miejscu byliście, czy to była praca zawodowa czy społeczna – mówiła prowadząca samorząd. – Szczególnie dziękuję tym, którzy bezinteresownie dbali o dobro gminy, o człowieka, opiekę nad nim. Święta Bożego Narodzenia to piękne święta, pełne miłości i nadziei i trzeba po prostu dziś się nad tym zastanowić. Trzeba po prostu nieść miłość i dobroć przez cały rok, nie tylko dzisiaj, gdy jesteśmy tu wszyscy razem. Mam nadzieję, że każdy z nas starał się, jak tylko mógł. Dlatego za cało to dobro jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku. Abyśmy wszyscy w atmosferze miłości i jak najpiękniejszej rodzinnej atmosferze spędzili święta Bożego Narodzenia. Co jest ważne? Ważne jest to, że jesteśmy. Wszystko jest ważne w życiu człowieka, ale najważniejsze jest to, że się jest – tu i teraz. Dlatego cieszmy się tym, przenośmy miłość i radość do swoich rodzin, do swoich najbliższych. Niech wszystkim błogosławi nowonarodzona Dziecina nie tylko przez święta, ale przez cały Nowy Rok 2017. Szanowni państwo, życzę wszystkim z całego serca wszelkiego dobra i wszelkiej pomyślności na Nowy Rok – zakończyła H. Kowalkowska.

            – Jak każdego roku gromadzimy się w urzędzie, by wspólnie przeżyć te najpiękniejsze święta – zaczął ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski z gruckiej parafii. – Za księdzem i poetą Janem Twardowskim zapytamy dziś Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędę? Dlatego, żeby się nauczyć miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Tak mówi poeta w jednym ze swoich wierszy. My, gromadząc się tu, chcemy kontynuować to, co ksiądz Twardowski umieścił w swoim wierszu. Idźmy przez Nowy Rok 2017 tak, by sobie przebaczać, by się do siebie uśmiechać… Uczmy się miłości od Pana Jezusa, bo jest ona nam potrzebna każdego dnia. Tego życzę wam, szanowni zebrani i całej społeczności naszej gminy. A te święta przeżyjmy z Bożym Błogosławieństwem.

            Po słowach kapłana, wójt H. Kowalkowska zaprosiła do dzielenia się opłatkiem, a później do stołu wigilijnego.

Tekst/foto: RAS