Spotkanie OWES Tłok.


Dnia 18.06.2021 r.  naszą gminę odwiedził Pan Ryszard Konopka – doradca kluczowy, doradca biznesowy, ekspert ds. oceny projektów, animator, jednym słowem „Człowiek-Orkiestra” OWES TŁOK (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej “TŁOK” w Toruniu)
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sołtysów z terenu gminy Gruta. Podczas spotkania została zaprezentowana bezpłatna pomoc OWES Tłok
w merytorycznym i finansowym wsparciu organizacji pozarządowych (związków, klubów, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich) oraz grup nieformalnych. Powyższe organizacje mogą pozyskać z OWES “Tłok”:
-mikrogranty w wysokości 5 tyś. złotych na aktualizację zapisów statutu lub wsparcie w założeniu organizacji,
mikrogranty z FIO w wysokości do 5 tyś. złotych dla grup nieformalnych lub do 10 tyś. złotych dla organizacji pozarządowych,
Granty na usługi społeczne od 20 do 50 tyś złotych dla organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.tlok.pl. Dodatkowo na spotkaniu omówiono kwestie prawne związane z poszczególnymi obowiązkami organizatorów np. wyjazdów, zbiórek pieniędzy lub loterii.
Panu Ryszardowi dziękujemy za poświęcony czas i ogrom wiedzy przekazanej słuchaczom. To na pewno nie było nasze ostatnie spotkanie.