Spotkanie konsultacyjne dot. trasy S5


W dniu 17 stycznia 2023 roku na sali sportowej Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim odbyły się konsultacje społeczne z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy projektowej TRAKT, która projektuje przebieg trasy S5 przez teren powiatu grudziądzkiego. Gminę Gruta reprezentował Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski wraz z Zastępcą Wójta Panem Tomaszem Groszewskim i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Piotrem Dysiem. Dziękujemy Mieszkańcom, Radnym i Sołtysom za tak liczne przybycie i konstruktywne wnioski. Przypominamy również o konieczności złożenia ankiet z wybranym wariantem przebiegu trasy do dnia 18.02.2023 r. Cieszymy się, że wypracowany wspólnie wariant pomarańczowy trasy spotyka się z Państwa tak dużym poparciem, zdając jednocześnie sobie przy tym sprawę, że nie wszyscy jednomyślnie będą zadowoleni z zaproponowanego przebiegu. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania i zaproponowane dziś przez Państwa rozwiązania pozwolą na spełnienie większości oczekiwań.