SPOTKANIA OPŁATKOWE W URZĘDZIE


– Bardzo dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście państwo na moje zaproszenie – wójt Waldemar Kurkowski tymi słowami rozpoczął w środę 19 grudnia Spotkanie Opłatkowe w Urzędzie Gminy.

– Zanim poproszę o zabranie głosu księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego, chcę złożyć państwu najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Przede wszystkim życzę zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a także zrealizowania wszystkich celów, jakie państwo przed sobą stawiacie.

            Po słowach wójta wspólnie odśpiewano kolędę Wśród nocnej ciszy, zaintonowała ją Klaudia Dziubkowska, grająca również na keyboardzie.

            – W ten szczególny czas Bożego Narodzenia, w oczekiwaniu na narodziny Pana Jezusa powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że najważniejszą rzeczą, jaką człowiek ma do zrealizowania za życia, jest pomoc drugiemu człowiekowi – powiedział między innymi ksiądz proboszcz gruckiej parafii H. Szczodrowski. Kapłan życzył wszystkim obecnym łask Bożych oraz jak najwięcej radosnych chwil każdego dnia w Starym i Nowym Roku.

            Miłym akcentem spotkania było przekazanie wójtowi gminy Gruta Światełka pokoju przez harcmistrz Elżbietę Fabińską. Prowadzący samorząd podziękował harcerce i zaprosił gości do łamania się opłatkiem.

            Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz gminnych, księża naszych parafii, dyrektorzy szkół i innych placówek działających na terenie naszej gminy, przedstawiciele policji (także z Grudziądza), strażacy z jednostek OSP oraz PSP (również z Grudziądza). Na spotkaniu była też naczelnik US w Grudziądzu Elżbieta Pokrzywnicka.

W czwartek zaś, przed południem w sali narad wójt Waldemar Kurkowski i jego zastępca Przemysław Szczepanowski złożyli życzenia świąteczno-noworoczne zaproszonym pracownikom urzędu i instytucji gminnych. Nowi wójtowie przekazali paniom i panom, aby Boże Narodzenie upłynęło im w duchu religijnym i jak najlepszej atmosferze rodzinnej. Obaj panowie życzyli też pracownikom pomyślnego Nowego Roku 2019. Poprosili również, aby w ich imieniu przekazać życzenia dla swoich rodzin.

RAS