„Spojrzenie w przeszłość” – etap drugi


fio

Osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie, 22 sierpnia wzięły udział w drugim etapie projektu „Spojrzenie w przeszłość”. Tego dnia odbył się wyjazd do Torunia. W pierwszej części wyjazdu grupa 20 osób niepełnosprawnych z opiekunami z WTZ uczestniczyła w imprezie plenerowej pt. „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie” w Muzeum Etnograficznym. Pracownik tej instytucji oprowadził nas po skansenie, opowiadał o tym, jak wyglądało życie na wsi 150 lat temu, począwszy od urządzenia domów, przez pracę, po czas wolny i zabawę.

Po zwiedzeniu chałup i wiatraka udaliśmy się na dalszą część imprezy do budynku muzeum. Tam spróbowaliśmy własnymi rękami wyciąć firankę z bibuły. Jadzia i Franek posłużyli za modeli i zaprezentowali ubrania z tamtych czasów. Dla dopełnienia tematyki wiejskiej przygotowano nam również odpowiedni poczęstunek. Był pyszny świeży chleb ze smalcem, tradycyjna drożdżówka oraz kawa zbożowa.  Na zakończenie mieliśmy możliwość nauki gry na instrumentach oraz poznania kilka ludowych tańców, co wszystkim sprawiło sporą radość.

Po zajęciach w muzeum uczestnicy wyjazdu spacerkiem udali się na obiad do baru mlecznego. Nasyceni wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Spojrzenie w przeszłość”, na którego realizację grupa nieformalna Aktywny WTZ otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) w wysokości 5.000 zł.

 W lipcu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie, w ramach pierwszego etapu projektu, odbyły się dwudniowe warsztaty wikliniarskie.

Natomiast we wrześniu odbędzie się etap trzeci, podsumowujący wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w czasie jego trwania. Spotkanie zostanie wzbogacone o prezentację na temat ginących zawodów na wsi.

                                                                       Tekst: S. Jaszewska. Foto: W. Kuna-Więcek