SŁUP – ŚNIADANIE WIELKANOCNE


Stowarzyszenie, sołectwo i szkoła w Słupie bardzo dbają o tradycję wielkanocną.

Każdego roku w placówce edukacyjnej organizowane jest ŚNIADANIE WIELKANOCNE. Jego scenariusz wygląda następująco: występy artystyczne uczniów, życzenia dyrektora Andrzeja Kurnika i sołtys Agnieszki Wesołowskiej. Tak też było we wtorek 27 marca. Należy podkreślić, że na ten szczególny, przedświąteczny okres zapraszani są seniorzy ze Słupa i Jasiewa.

Wtorek był tym bardziej miły dla uczniów, nauczycieli i seniorów, ponieważ na ŚNIADANIE WIELKANOCNE przybyli wójt Halina Kowalkowska i Jarosław Poznański, sekretarz gminy. Prowadząca samorząd złożyła wszystkim świąteczne życzenia, podkreślając, że za kilka dni będziemy obchodzić najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa. Wójt w epilogu wystąpienia życzyła dzieciom i dorosłym sił i uśmiechu, który każdemu pomaga w życiu.

Po części oficjalnej, wszyscy goście zaproszeni zostali do stołu, na którym – oprócz dań świątecznych – były też piękne pisanki – konkursowy rezultat uczniów.

Wójt, tuż przed śniadaniem, raz jeszcze życzyła seniorom wszelkiej pomyślności i (na zająca) wręczyła każdemu z nich wielka czekoladę.

Tekst/foto: RAS