Słup: Dzień Babci i Dziadka


20 stycznia w szkole w Słupie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dla zaproszonych gości przygotowano bogaty program artystyczny, uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki i taniec. Wspaniałymi aktorami okazały się również dzieci z oddziału przedszkolnego, które przedstawiły piękną inscenizację. Wspaniała publiczność podziwiała i oklaskiwała swoje wnuki.

Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani laurkami i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców, za który bardzo dziękujemy.

Po występach dyrektor A. Kurnik złożył zaproszonym gościom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Uroczystość przygotowały: A. Tomczyk, M. Pluta i B. Bratko. Oprawa muzyczna: A. Derkowski.

         (r)