Słup – 10. rocznica nadania imienia i sztandaru


To była wyjątkowa i ważna uroczystość zarówno we wsi Słup, jak i w gminie Gruta.

Obchody rozpoczęła msza święta celebrowana przez trzech księży: kanonika Piotra Neumanna, pochodzącego ze Słupa (obecnie proboszcz parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Grudziądzu) oraz Marka Bogackiego i Czesława Doleckiego (także kanonika).

Ksiądz Piotr Neumann, który przewodniczył mszy, witając obecnych, podkreślił, że prawie 50 lat temu ukończył szkołę podstawową w tej miejscowości. Wyraził także swą wdzięczność, że może odprawić mszę w tak szczególnym dniu dla lokalnej społeczności.

W kościele obecni byli uczniowie z pocztem sztandarowym, wójt Halina Kowalkowska, nauczyciele oraz mieszkańcy.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły.

Tu jako pierwszy zabrał głos dyrektor Andrzej Kurnik i powiedział między innymi: – Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich państwa na dziesięcioleciu nadania naszej szkole imienia i sztandaru księdza Jana Lesińskiego. Witam panią wójt, księży, radnych, chrzestnych sztandaru panią Ewę Cieszyńską i Zbigniewa Robaczewskiego, a także Radę Rodziców, panią sołtys Agnieszkę Wesołowską i Katarzynę Kurzyńską, prezes Stowarzyszenia „Aktywna Wieś SŁUP”. Ten dzień jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dziesięć lat temu nasza szkoła doczekała się szczególnego Patrona, księdza Jana Lesińskiego – mówił dalej dyrektor. – Jest to tym ważne, gdyż pochodzi on z naszej małej ojczyzny. Urodził się na tej ziemi ponad sto lat temu. Swoim życiem, posługą Bożą oraz męczeńska śmiercią pokazał, jakie wartości w życiu są najważniejsze – „Bądź dobry ponad wszystko”, te jego słowa niech będą dla nas zawsze ważne i niech wytyczają nam kierunek naszej wędrówki przez życie.

Ksiądz P. Neumann, tuż przed akademią, przekazał na ręce dyrektora rzeźbę – popiersie Patrona szkoły. Wspomniał też o wartościach katolickich, które – wzorem księdza Jana Lesińskiego – winny być każdego dnia najważniejsze dla wierzących.

Następnie głos zabrała Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta: – Szanowni księża, szanowni państwo, drodzy uczniowie, dziękuję za zaproszenie na tę szczególną uroczystość – rozpoczęła wójt. – Chcę wszystkim podziękować za to, że tak uroczyście obchodzicie dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru. To piękne, że pamiętacie o swoim patronie księdzu Janie Lesińskim każdego roku, a dziś w szczególności. Trzeba pamiętać o tradycji i historii, trzeba pamiętać o swoich korzeniach, trzeba pamiętać o wszystkich ważnych, szczególnych osobach, jakie żyły na terenie naszej gminy, w naszej małej ojczyźnie. Bo to ta pamięć, że tak to ujmę, trzyma nas przy życiu, daje nam siły i motywację do dalszego działania. Drogie dzieci, drodzy uczniowie, macie wspaniałego patrona, z którego należy brać przykład chociażby z jednego powodu, że był wspaniałym księdzem i patriotą. Dziś jedni mówią, że mamy za dużo autorytetów, inni natomiast temu zaprzeczają. Dla nas, dla osób wierzących, niewątpliwie największym autorytetem przez ostatnie dziesiątki lat, był Papież Jan Paweł II, dziś już święty. Niewątpliwie jednak istotne jest, abyście wy, uczniowie, mieli równie ważną osobę blisko, na własnej ziemi – kontynuowała prowadząca samorząd. – I los sprawił, że tak jest, bowiem wasz patron ksiądz Jan Lesiński urodził się w tej miejscowości. Powinniście zawsze pamiętać o tym duchownym, ale także jako osoby wierzące, każdego dnia ufać Duchowi Świętemu, który bardzo często jest obecny w naszym życiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i gratuluję tak ważnej rocznicy – zakończyła H. Kowalkowska.

W części artystycznej wystąpili uczniowie z oddziału zerowego oraz klas IV i VI. Słowno-muzyczne przedstawienie to opowieść o życiu Patrona szkoły oraz wiersze i piosenki przepojone patriotyzmem. Kilkadziesiąt minut występów dzieci to wyjątkowe, piękne widowisko, które przygotowali: Anna Kurzyńska, Barbara Bratko, a muzycznie Andrzej Derkowski i Elżbieta Zakierska.

Po uroczystości zaproszono gości na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

« z 2 »

                                                                                                                                  RAS