Sesja Rady Gminy Gruta na żywo


Informujemy, iż I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Gruta odbędzie się dnia 23 listopada 2018 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gruta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji,

2. Złożenie ślubowania przez radnych,

3. Złożenie ślubowania przez wójta,

4. Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Gruta,

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

  • zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
  • prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gruta,

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora,

7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

 

Obrady sesji mogą państwo obejrzeć na żywo pod adresem:

Kliknij w link: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=kujawskopomorskie&rada=rada_gminy_gruta